Uluslararası Yayınevi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “978-625-…” ISBN ön sayı numarası ile “Doğu Kütüphanesi Yayınevi” markası adı altında akademik formatta uluslararası yayın yapan yayıneviyiz. Yayınlamış olduğumuz bütün eserler (YÖK yönetmenliği) ulusal ve uluslararası yayın kriterlerine uygun olarak yayımlanmaktadır. Yayınlarımız Türkiye üniversite kütüphaneleri (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, TBMM Kütüphanesi) yanında, dünyanın tanınmış üniversitelerin (Harvard Universty Library, Princeton Univ. Library, Stanfort Univ. Library, Chicago Univ. Library, Toronto Univ. Library, Michigan Univ. Library, Columbia Univ. Library, )  kataloglarında da yeralmaktadır.

Dil, kültür, edebiyat, kültür, tarih, sanat tarihi, ilâhiyat, etnoğrafya, antropoloji, sosyoloji, felsefe, hukuk, jeopolitik, arkeoloji ve hatırat sahalarında (Tez, Araştırma, İnceleme, Derleme, Editoryal, v.b çalışmalar) eserler yayımlayan yayınevimiz (Doğu Kütüphanesi Yayınevi), 2005’te kurulmuş olup, uluslararası statüde halen yayıncılık faaliyetlerine devam etmektedir.

Bilgilerinize arzolunur.

                                                                                                         

Doğu Kütüphanesi Yayınevi  
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlusu
Erol Cihangir


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayıncı Sertifika No: 52736
Uluslararası Yayıncı Kodu: 978-625-
Basın Yayın Birliği No: K246
Web Sitesi : www.dogukutuphanesi.com

Uluslararası Yayınevi

Not: Doğu Kütüphanesi Yayınevi 2005 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi; 562652-510234 sicil numarasıyla,  mezkur gazetenin 24 Ağustos 2005 tarih, 6375 sayı numaralı nüshasında neşredilerek, tescil edilmiştir.

Yayınlamış Olduğumuz Yabancı Dilde Kitapların Listesi

 1.  La politique de l’union Soviétique envers le monde Turc- Fransızca
 2. Nepisanıy Zakon: Antropologiya Prava- Rusça
 3. Vospominaniya Lazutçika- Rusça
 4. Bu Kunlar- Özbekçe
 5. Sociology of Belief- İngilizce
 6. Politika Sovestkogo Soyuza V OtnoŞenii Turetskogo Mira- Rusça
 7. Hatıratı Yadigar- Farsça
 8. İnkılab Meşruta der İran- Farsça
 9. Rat- İngilizce
 10. Küşti hai Inkılap- Farsça
 11. Rönesans Hüvviyet Türk İrani- Farça
 12. Geography and foreign policy- İngilizce
 13. Nomadic and Outer World- İngilizce
 14. Sufizm i sufisykaya litaratura- Rusça
 15. Legion İdel-Ural- Rusça
 16. Ritmı Evrazıy- Rusça
 17. İstoriya Stepay- Rusça
 18. Muslumanskiy Peterburg- Rusça
 19. Muslumanskie Legionı- Rusça
 20. Kenes Odagının Turki Alemi- Kazakça